טיפול באוטיזם (ASD)

מרכז מבטים הנו בית חם ותומך להורים שילדיהם מאובחנים בהפרעה על הקשת האוטיסטית (ASD). המרכז מציע סביבה טיפולית מקצועית לילדים ולהורים, ומאפשר התפתחות וצמיחה עד לתוצאות אופטימליות.
בין אם ילדכם כבר אובחן או בין אם אתם חושדים כי קיימת בעיה בתחום התקשורת והאינטראקציה החברתית של ילדכם, אנו פה כדי לטפל.
מחקרים רבים מעידים על החשיבות הרבה בהתערבות טיפולית בגיל הצעיר, בשל האפשרות ליצור שינוי ושיפור המיומנויות, כאשר הפערים ההתפתחותיים עדיין קטנים. במרכז מבטים מיושם מודל התפתחותי ייחודי על ידי צוות רגיש ומנוסה בטיפול בילדים ובפעוטות.
המודל המיושם במרכז מבטים התפתח על ידי מנהלת המרכז, הגב' רחל צור המברה, לאחר ניסיון רב שנים בטיפול במאות ילדים עם עיכוב התפתחותי נרחב ולקויות תקשורת, זאת לצד ידע תאורטי יישומי בניתוח התנהגות והתפתחות הילד. המודל מתבסס על ארבעה מוקדי הקושי:
בתחום התקשורתי, הילדים מתקשים לפנות אל האחר, לבקש רצונות וליזום פעילות חברתית משותפת באופן מותאם, ולרוב האחריות להבין את הילד ולספק את צרכיו, מוטלת על הסביבה הקרובה.
בתחום ההתנהגותי, הילד מתקשה להמתין ולדחות סיפוקים לקבלת רצונותיו עד כדי תסכול והתקפי זעם כאשר הסביבה אינה מצליחה להבין אותו, ומנסה לברר ואף להציע לו אפשרויות אחרות. סיטואציות אחרות מורכבות קשורות גם להבנה וקבלה של מצבים חדשים, מקומות אחרים והתמודדות מול שינויים.
בתחום הקוגניטיבי, הילד מתקשה לשמר בזיכרון ידע ולעבד מידע חדש, להבין סיטואציות המבוססות על הסבר מילולי ולהסיק מסקנות.
בתחום הקשב והריכוז, הילד מתקשה למקד מבט, להתרכז בפעולה אחת ממוקדת, לשבת לאורך זמן ליד שולחן ולשמור על ערנות חברתית למשך זמן.

הקשיים האלו כבר בגיל הצעיר, משפיעים על היכולת של הילד לפתח כישורים חברתיים, לפתח שפה, להתעניין בתחומים מגוונים ולהצליח ללמוד מהסביבה מיומנויות חדשות. קשים אלו גם מסבירים במקרים רבים את הפער בין הפוטנציאל של הילד לבין התפקוד היומיומי שלו במסגרות השונות.

הטיפול במרכז מבטים, נשען על ההבנה כי הקשיים בתחומים אלו, הנם חלק משמעותי ממרכיבי העיכוב ההתפתחותי. כדי לקדם ולשפר את המיומנויות החסרות בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי (ASD), חשוב ללמד כישורים אלו כבר בתחילת הטיפול כבסיס לרכישת שפה, מיומנויות למידה, כישורי משחק ואינטראקציה חברתית נרחבת.
מודל הטיפול במרכז מבטים, מותאם לכל ילד בהתאם לקשייו, היסטורית הלמידה שלו וגילו המנטלי. אנו מתאימות תוכנית טיפול אישית להורה ולילד, וצוות מרכז מבטים מיישם את פרוטוקול התוכנית הטיפולית במקצועיות ובדייקנות.
תוכנית הטיפול נמצאת בפיקוח ישיר של הצוות הקליני בראשותה של הגב' רחל צור המברה, ומתעדכנת בתדירות גבוהה ובהתאם לתוצאות הטיפול שנקבעו מראש.
ביצירתיות פורצת גבולות ובנחישות, אנו יוצרות סביבת טיפול נעימה, הבונה תחושת בטחון המאפשרת לילד לצמוח בתוכה. המרכז מאובזר במיטב הציוד והכלים הנדרשים למהלך הטיפול.
הטיפול במרכז, שם לעצמו כמטרה גם לשלב את ההורים והאחים, ולשפר את הקשר המשפחתי. לשם כך, אחת לחודש, ההורים מקבלים משוב על התקדמות הטיפול והישגי הילד בחודש הקודם, ומהן המטרות בהן נתמקד בחודש הבא. אנו משתפות את ההורים בטיפול, ותוך כדי משחק עם הילד הם מקבלים כלים חדשים ליישם בחיי היומיום.התהליך הטיפולי שלנו מתמקד בתחומים הבאים:

  1. קשב - הילד לומד להיות עירני ומודע לסביבה שלו, הוא ממקד את המבט אל האחר ואל עזרי הלמידה ומשתמש בקשר עין כבסיס לאינטראקציה
  2. התנהגות - הילד לומד לשתף פעולה להמתין בסבלנות, לדחות סיפוקים ולהתמודד עם תסכול 
  3. תקשורת - הילד לומד להביע את הרצונות שלו ובכך הסביבה שלו מצליחה להבין אותו.
  4. קוגניציה – הילד לומד מיומנויות חשיבה ושפה ומשפר את הזיכרון וההבנה.

מודל הטיפול הייחודי של מרכז מבטים

במרכז מבטים מיושם מודל ייחודי המותאם לילדים עם בעיות התנהגות, תקשורת ועיכוב התפתחותי ומביא לשיפור במוקדי הקושי העיקריים: דחיית סיפוקים, המתנה, הקשבה לאחר, שיתוף פעולה והבנה של סיטואציות חברתיות.

המודל פותח על ידי מנהלת המרכז, הגב' רחל צור המברה, שצברה ניסיון רב שנים וידע מחקרי מעמיק בתחום התפתחות הילד וניתוח התנהגות. 

מטרת המודל הנה להתחקות אחר אבני הדרך המשמעותיים הקריטיים להתפתחות חברתית, שפתית וקוגניטיבית. המודל מאפשר להורים ולצוות הטיפולי אסטרטגיית למידה אחת, המשלבת מגוון תחומי טיפול ומשיגה יעדים בטווח קצר על ידי אימון אינטנסיבי. 

הטיפול מתבצע במרכז מבטים, ומיושם על ידי צוות מקצועי שעבר הכשרה ביישום המודל ומנוסה בטיפול בילדים בגילאים ובתפקודים שונים. בנוסף, ניתנת להורים הדרכה והכוונה לשימוש בכישורים שנלמדו בסביבת הבית. 

הלמידה דרך המודל מסייעת לנו לשפר את הקשב והריכוז של הילד, מעודדת אותו לשיתוף פעולה וקשב משותף עם הסביבה, ומביאה לשיפור בכישורי למידה ומשחק המתמקדים בהתפתחות שפה. 

בכל שלב במודל הטיפולי מתווספת יחידת תרגול, המשפרת את המיומנות החברתית תקשורתית של הילד, ובכך מאפשרת לו להתקדם לשלב הטיפול הבא. 

אלו חלק משלבי הטיפול והמיומנות הנרכשות בו-

שלב א' – יצירת קשר בין אישי ושיתוף פעולה עם הילד

השלב עוסק בבניית אמון עם הילד והשגת שיתוף פעולה לביצוע משימות משחק. כמו כן, הילד לומד להחליף קשיי התנהגות ותסכול בתקשורת נאותה לבקשת רצונותיו דרך מבט

שלב ב' – מבט אל האחר

בשלב זה הילד מבין סיטואציה של המתנה ויוצר קשר עין עם המטפל ביוזמתו ובמטרה להתחיל את התקשורת בניהם. בנוסף, הילד מסוגל להפסיק לכמה רגעים את העיסוק המועדף עליו ולחזור ללמידה ללא התנגדות או תוקפנות

שלב ג' – הקשבה והבנת הוראות 

שלב זה הנו שלב צמיחה משמעותי: בזכות הארכת משך הקשב, הילד פנוי ללמידת שפה ויכולת תעסוקה עצמאית

שלב ד' – הקשבה ולמידה

בשלב זה הילד מתאמן על שינון ידע מילולי, הרחבת הקשב ומגוון סיטואציות ושמירה על ויסות חושי והתנהגות רגועה

שלב ה' – דיבור  

הילד בשלב זה מרחיב את אוצר המילים, מצליח לחקות צלילים, מילים ומשפטים, משפר הגייה, משחק עצמאית ולומד להביע את רצונותיו במילים תוך המתנה וסבלנות

שלב ו' – יוזמה ומשחק 

בשלב זה הרבה מיומנויות מבשילות ומתחברות: הילד מתחיל להביע את רצונותיו במילים, מפתח מוטיבציות חדשות, מבין יותר את הסביבה, משחק לאורך זמן ופנוי ללמוד תחומים חדשים

שלב ז' – משחק משותף

בשלב זה הילד מתעניין בילדים אחרים, ומתחיל בלמידה משותפת עם ילד נוסף ובהדרגה משפר מיומנויות חשיבה ושפה.

השלבים לאחר מכן, עוסקים בהרחבה של המיומנויות שנלמדו בסביבות טבעיות ובסיטואציות חדשות עם ילדים. כמו כן תוכנית הטיפול מותאמת לפי הצורך של הילד מבחינת גילו, המסגרת אליה שייך והקשיים בבית.