ההתפתחות החברתית בשנה הראשונה מתחילה מרגע קסום בו מתרחשת אינטראקציה בין ההורה לילד, הכוללת מבט משותף. ברגע הזה הילד משתוקק לקבל משהו מההורה שמנגד מוכן לתפקיד, ואף מוסיף ומתייחס אל הילד ומדבר אליו. רגעים אלו חוזרים על עצמם לאורך היום במגוון מצבים ומקדמים את ההתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והתקשורתית והשפתית של הילד.

ברגע הזה בו מתרחשת אינטראקציה של פנים מול פנים הילד ממוקד בהורה, קשוב אליו, דרוך ומשתוקק לקבל ממנו ידע מבט, מילה, מימיקה אותם הוא מפנים, מעבד, זוכר וצובר להתנסויות הבאות. מיומנות זו מורכבת מקשר עין, מבט משותף, קשב משותף, מבט ממושך, מיקוד מבט , עיבוד מידע חזותי, שמיעתי, שימוש בזיכרון ועוד.

ילדים עם אוטיזם (ASD) מתקשים להפגין את המיומנויות הללו וממעטים לקיים אינטראקציות חברתיות. שיפור האינטראקציות החברתיות בקרב ילדים עם אוטיזם (ASD), מצריך למידה במיומנויות הנדרשות, אימון מרובה על מנת שההתנהגויות הנדרשות ממנו יוטמעו, ומהווה פרוגנוזה טובה להמשך התפתחותו של הילד והשתלבותו בחברה.

הטיפול במרכז מבטים עוסק במיומנות זו ומתמחה באימון ילדים באינטראקציה חברתית בין המבוגר ובין הילד ובהמשך בין הילד לילדים אחרים בני גילו.

תחילה לומד הילד לבצע את האינטראקציות הללו בטיפול, עם צוות מנוסה שעבר הכשרה בשיטת הטיפול שלנו. זה נעשה במצבים מובנים וספציפיים דרך מוקדי העניין של הילד, תוך כדי רגישות לקשיים התנהגותיים, הימנעות חברתית, קשיי הבנה, והעדר עניין. בהמשך לאחר הצלחות עם הצוות המטפל , מועברות האינטראקציות לתרגול על ידי ההורים, ונוספות סיטואציות חדשות.

הילד לומד להפנות מבט אל המבוגר (הורה/ מטפל), ליצור עמו קשר עין משותף, לאחר מכן לומד הילד להאריך את המבט שלו אל המבוגר כאשר יש בניהם חפץ, ובהמשך דרך למידה זו הילד רוכש שפה המאפשרת לו לתאר את החפץ או לבקש אותו.

לאחר שהאינטראקציה החברתית מהסוג הזה נלמדה, היא מהווה בסיס למידה למיומנויות נוספות ולתחומי ידע נרחבים: אוצר מילים, משחק סנסומוטורי, תקשורת בין אישית, ולמידה קוגניטיבית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן