רכישת שפה ודיבור הינם חלק מתהליך ההתפתחות של כל ילד והיא מושפעת מתהליכים מחשבתיים וקוגניטיביים כלליים של הילד. שפה מהווה מערכת לשונית מאורגנת המאפשרת לייצר ולהסביר יחסי הקשר ומערכת ייצוגים מופשטת המעצימה את היכולת שלנו להשיג אנלוגיות ולמפות מבנים יחסיים בנושאים רבים. שיום של מילים מאפשר תהליך השוואה בין ידע קיים לידע חדש והוא עוזר לנו לעבד את המידע בצורה נגישה לשימוש עתידי. כאשר ילד משיים, הוא מעורב ומצליח להפנות את הקשב שלו למרכיבים מופשטים יותר מאשר למאפיינים תפיסתיים. ילדים לומדים תחילה שמות עצם המתייחסים לחפצים פשוטים לפני שהם לומדים לבסס מונחים מורכבים. אולם, בהעדר קשב יתקשו לעשות זאת.

מחקרים מראים שאינטראקציה ושיחה בין ההורה לילד מסייעת להרחיב את אוצר המילים, לפתח מושגים מופשטים ולשפר את ההתפתחות המנטלית במיוחד אם מופנה קשב אל האובייקט וצורתו ומתקיים קשב משותף.

ילדים עם אוטיזם ASD, מתקשים לנהל אינטראקציה חברתית מלווה בקשב משותף וכאשר מדברים אליהם הקשב לא תמיד מופנה ללמידה והקשבה למילים. כמו כן, ניכר קושי בשימוש בשפה במצבים תקשורתיים, גם כאשר אוצר המילים של הילד רחב הוא אינו מאפשר שימוש גמיש ופרגמטי בסיטואציות חברתיות. אוצר המילים יהיה קונקרטי ומייצג את עולמו הספציפי של הילד, מלווה בקושי לפתח הבנה למושגים מופשטים וחשיבה גבוהה. מענה לשאלות מורכבות, יכולת לארגן משפטים, לשלוף ידע מהזיכרון בצורה מגוונת הנם מעט מהקשיים איתם אנו מתמודדות במסגרת הטיפול.

ילדים רבים מגיעים אלינו לטיפול כאשר הם אינם מפיקים דיבור, הבנת השפה שלהם נמוכה, הם מתקשים לשבת ללמוד למשך זמן ורמת הקשב שלהם נמוכה במיוחד. קשים אלו גם מלווים בתסכולים רבים, קשיי התנהגות, סירוב ללמוד וכישורים תקשורתיים נמוכים. עבור ילדים אלו אינטראקציה חברתית, קשר עין, קשב משותף ומסגרת למידה מובנית הם הכרח כדי לעמוד באתגר של פיתוח תקשורת מילולית ודיבור.

ב"מרכז מבטים", נבנתה תוכנית התפתחותית מדורגת המסייעת לנו לשפר שפה וקוגניציה. אנו מלמדות את הילד להפסיק עיסוק בגירויים אחרים והפניית המבט אל המורה, לאחר מכן הוא לומד להאריך את טווח הקשב שלו כדי שיוכל להקשיב, לראות, ולהתנסות עם כל גירוי חזותי שמוגש לו. מתבצע אימון חוזר שחושף את הילד לאוצר מילים מגוון תוך כדי סיטואציות תרגול מובנות המאפשרות לו לחוש ביטחון בידע הקיים ועל בסיס הידע שלו נלמדות מילים חדשות.

היכולת של הילד לחוש בטוח, הקשב שמתפתח ומתעצב בהדרגה, הלמידה האינטראקטיבית שכוללת שיום של המבוגר, את המילים, מסייעת לילד ללמוד מילים רבות בטווח זמן קצר.

הילד מתאמן על מילים רבות בסיטואציות מובנות ומבסס את המושגים והייצוגים שלו ובונה לעצמו מחסן ידע. בהמשך התהליך הילד מפתח הבנה לסיטואציות, הוא מבין הסבר קצר שמאפשר לו להתמודד טוב יותר עם מצבים חברתיים שהוא אינו מכיר, וניכר שיפור בתסכולים ובהתקפי זעם. בהדרגה הילד לומד לזכור את המילים ובהמשך מצליח לשיים אובייקטים רבים מהזיכרון.

תוכנית ייחודית זו המלמדת ילדים לא מילוליים לשיים מילים ולדבר, נחקרה כתזה של מנהלת המרכז רחל צור המברה, מטעם אוניברסיטת חיפה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן