מודל הטיפול

מודל הטיפול במרכז מבטים

מהכרות עם הילד ועם המשפחה והקשים שעולים בתחילת התהליך נבנית תוכנית למידה התפתחותית הבנויה כפירמידה, כל שלב שנלמד מבוסס על שלב קודם. תחילה מבסס הילד מיומנויות קדם ללמידה, ישיבה ליד שולחן, מיקוד מבט לפעילות ולמורה, הבנת סיטואציה, ויסות קשב וערנות חברתית, מיומנויות אלו והשימוש בהן מאפשרות לילד ללמוד ידע חדש. אחת לחודש נעשה עדכון לתוכנית שנבנתה, ומיקוד קשיים על מנת לאפשר התקדמות למטרות ויעדים חדשים.


במהלך המפגשים מתרחשת אינטראקציה עם הילד במגוון מצבים. בכל יחידת אינטראקציה הילד לומד בו זמנית מספר מטרות שמאפשרות להרחיב את האינטראקציה ולהעביר את הכלים לסיטואציות אחרות.
התחומים בהם מתמקד הטיפול:
קשב, הילד לומד להתרכז בלמידה משותפת ולהעביר את תשומת הלב שלו מעולם התוכן האישי לאינטראקציה עם המטפל ובפרט לאזור הקשב המשותף.


תקשורת, הילד לומד לשלוח את היד כדי לסמן למטפל את הרצונות שלו כאמצעי תקשורתי ובכך מפתח ג'סטות יעילות
אינטראקציה עם המטפל ולקיחת תור במשחק. הילד לומד לחלוק צעצועים עם המבוגר ולקבל ממנו חפצים להשלמת תבנית המשחק הייחודית לו .
מוטוריקה עדינה, הילד מתאמן במשחקים התפתחותיים סנסומוטוריים הכוללים אחיזה של חפצים קטנים וביצוע פעולות הדורשות תיאום הקשר בין העין שלו לפעולות היד בעת ביצוע משימה המצריכה מיקוד וקשב
קשב משותף, הילד לומד להפנות ולתאם את הקשב שלו אל הפנים של המבוגר ולהיות עמו בקשב.


התנהגות, הילד לומד לדחות סיפוקים, לחכות לפעולות האחר, להיות רגוע ולשתף פעולה לאורך המפגש עם מצבים שונים.
רגשי, הילד לומד ליצור קשר המבוסס על אמון והבנה של הצד השני
הדדיות, הילד לומד להבין אינטראקציה רחבה יותר הכוללת מרכיבים של תיאום תגובה עם האחר. התלות ההדדית מאפשרת בתחילת התהליך את האמון במטפל ואת הסבלנות הנדרשת לאינטראקציה בין אישית
שפה הילד נחשף למילים לאורך כל המפגש, לומד להבין משמעות של מושג, להקשיב למילה ובהמשך להביע את עצמו במילים ומשפטים.