מאמרים של: gili8787

מאמר אינטראקציה חברתית

ההתפתחות החברתית בשנה הראשונה מתחילה מרגע קסום בו מתרחשת אינטראקציה בין ההורה לילד, הכוללת מבט משותף. ברגע הזה הילד משתוקק

מאמר התפתחות קוגניטיבית

החשיבה היא התפתחות של מכלול התהליכים המוחיים אצל האדם בקליטת המידע (התפיסה), עיבוד המידע והביטויים השונים לו. החשיבה מתבצעת על

מאמר התפתחות הרגשית

ההתפתחות הרגשית מתחילה בצורך להיות מוגן, אהוב ובטוח. הצורך במגע פיזי, טמפרטורת גוף מתאימה, חום גוף, ריח אהוב וכדומה יוצרים

מאמר התפתחות שפה

רכישת שפה ודיבור הינם חלק מתהליך ההתפתחות של כל ילד והיא מושפעת מתהליכים מחשבתיים וקוגניטיביים כלליים של הילד. שפה מהווה