גני דיזיק קלינוביץ' – סניף קריות

בוגרת תואר ראשון במדעי התנהגות.
במסגרת התואר עברתי התנסות עם ילדים בגילאי הגן.
אני מאמינה שאהבה ורגישות ביחד עם ההתערבות המתאימה יכולה לקדם כל ילד להצלחה.