הטיפול בליאור

הטיפול בליאור

בני ליאור בן ה-6.5 מטופל במרכז מבטים כשנתיים.
כשהגענו למבטים, בהיותו בן 4.5, היו לו בעיות התנהגות רבות שהתבטאו בהתקפי זעם שלוו בזריקת חפצים ואלימות, בחוסר יכולת להתמודד במצבי תסכול ועם דחיית סיפוקים וללא יכולת המתנה מינימילית. התקשורת שלו לוותה בכעסים והשמעת קולות רמים.
בנוסף, ליאור התקשה לשחק ליד שולחן, להישמע להוראות ולבצע אותן. את המשחקים החליפה ההתעסקות בחפצים קטנים באופן בלתי מותאם וכל היפרדות מהם לוותה בהתקפי זעם ואלימות.
ליאור טופל עד אז בשיטת DRI אשר לא נתנה מענה לבעיות הנ"ל.
כיום, בעיית ההתנהגות הצטמצמה. הוא למד במרכז להתנהל באמצעות תת"ח על מנת להביע כוונות/רצונות, מה שמאפשר לו פניות ליוזמות והתמודדות במצבי התסכול ודחיית הסיפוקים.
ליאור מבצע כיום מגוון רחב של משימות התאמה עפ"י תמונות, צורות וצבעים, השחלות, הדבקות וכו'.
ליאור מצליח להמתין , להקשיב לשפה, להבין הוראות מילוליות ולבצע אותן. כמו כן, התחיל לחזור על צלילים ששומע בצורה מיידית ועקבית.
קשר העין שלו הפך איכותי יותר ומהווה חלק מהתקשורת באופן משמעותי.
חשוב לי לציין כי כל ההתקדמות מתאפשרת הודות לשיטה, לאמונה, לעבודה המקצועית והסיזיפית של הצוות, לאינטנסיביות ולזמינות גם מעבר לשעות הטיפול במרכז כשמנצחת על הכל מנהלת המרכז רחל אשר עובדת ימים כלילות על מנת להביא לתוצאות המקסימליות, תוך שקיפות מלאה ומתן הדרכות וליווי שוטף.
אילולא נחשפנו למרכז, ספק אם ליאור היה במקום בו נמצא היום.
רוצה להביע הערכתי הרבה ותודתי על תחושות הסיפוק שמציפות אותי מאז התוודענו למרכז.

בברכה,

אמא של ליאור